TERAPIE S HANAN

─── Most k emoční svobodě

TERAPIE

Most k emoční svobodě

Řeším tíživé záležitosti

Zabývám se psycho-energetickou transformací. Kromě individuálních terapií vedu semináře, během kterých sdílím svou vlastní zkušenost, jak jsem našla cestu k emoční stabilitě a k vnitřnímu míru. Zastávám názor, že o emoční vyrovnanost a harmonii, se kterou se narodíme, se máme starat od dětství.

Tíživé záležitosti

PO TERAPII

Tíživé záležitosti

PO TERAPII

JAK TERAPIE POMÁHAJÍ

Pro koho jsou terapie

Terapie jsou určené pro každého, kdo chce na sobě pracovat. Jsem průvodce, který vám pomáhá najít cestu  k cíli. Naše myšlenky ovlivňují naše emoce, které chceme prožít a pochopit. Zároveň emoce chceme mít pod kontrolou, aniž bychom je potlačili. Mé terapie jsou koncipované tak, abyste se zbavili silných emocí, které jsou převážně negativní, a uvědomili si, jak velkou sílu máte a kolika nástroji disponujete k tomu, abyste dosáhli svých cílů.

V průběhu života nás často trápí omezující překážky, jejichž příčiny si mnohdy neuvědomujeme, přestože se dají řešit. Jde například o…

Strach, který nám brání provést změnu, například změnu zaměstnání, nastavení hranic v rámci vztahů a to jak pracovních tak i soukromých
Prožíváme velký stres v práci

Máme pocit, že lidé okolo nás vše zvládají, a že my nemáme energii, podmínky nebo předpoklady, abychom to také zvládli

Trápí nás úzkosti, ale nevíme proč, případně se vyhýbáme aktivitám, které by mohly úzkosti spustit a prohloubit
Studujeme a jsme neustále pod tlakem. Každá zkouška znamená další stres
Smutek z něčeho, co se stalo v minulosti a způsobuje nám to depresi
Často si vyčítáme věci, které jsme řekli nebo udělali, a máme pocit, že to byla naše zodpovědnost, máme pocity viny
Trápí nás migrény nebo chronická nemoc
Bojíme se pavouků, výšek nebo uzavřených prostor

Terapie jsou pro:

Vliv rodičů na děti je nesmírně velký. Proto doporučuji, aby první setkání bylo s rodičem / rodiči a následně s dítětem. 

Průběh terapie

Terapie probíhají ve stavu hluboké relaxace. Otevírá nám to cestu k našemu podvědomí, kde máme zakotvené vzorce našeho chování.  Je to práce jak s tělem, tak i podvědomím. 

Průběh terapie:

 

 

Terapie a techniky nejsou náhradou za lekařské procedury. Na vysazení léků nebo léčby se domluvte s ošetřujícím lékařem.

METODY A TECHNIKY

Meridianové body

EFT (z angl. Emotional Freedom Technique) - technika emoční svobody

Jedná se o techniku emoční svobody, která vychází z energetické psychologie.

Čerpá z tradiční čínské medicíny, zejména ze znalosti meridianů (energetických dráh), které byly objeveny před 5000 lety. 

 „Akupunktura bez jehel“.

Působí se lehkým poklepáváním (ťukáním) prsty na několika akupunkturních bodech a současně probíhá terapeutický rozhovor. 

Technika EFT je vysoce účinná, a pomáhá i tam, kde jiné metody selhávají. Účinek se dostaví rychle a je trvalý, vyřešená záležitost se nevrací. U této metody nejsou známy žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Technika EFT je velmi jednoduchá a můžete si ji osvojit a pracovat na sobě mezi terapiemi –  stáváte se sám sobě terapeutem.

Metodu vyvinul Gary Craig, který  vychází z předpokladu, že příčinou negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dnes se metoda EFT využívá také na odstranění fyzických problémů. Je to uznávaná technika a její využívání se rychle rozšiřuje nejen u nás, ale i ve světě.

KTM
kvantová transformace mysli

Jde o transformaci programů ukotvených v podvědomí. Metoda využívá vibraci každé buňky v našem těle.

Za použití sugescí se rozvibruje jak mysl – tak i tělo a následně ve stavu hluboké relaxace, neboli ve stavu alfa, se ukládají pozitivní sugesce do podvědomí, kde je díky tomu možné odstranit nepotřebné a limitující programy a nahradit je těmi žádoucími.

Stejně jako u metody EFT, poklepáváním na akupunkturní body dochází k uvolnění tělesného napětí a harmonizuje energetický tok v těle.

Transformační psychologie je holistický přístup harmonizující psýché, soma a energetický systém.

Jde o autorskou metodu Barbory Studené z Institutu Transformační Psychologie.

NLP (z angl. Neuro-Linguistic Programming) - neurolingvistické programování

Základem této metody je modelování vzorců myšlení a chování úspěšných profesionálů v různých oblastech. Vizualizace je důležitým nástrojem pro modelování budoucnosti (reality), kterou si přejeme, pro zlepšení komunikace, motivaci, změnu nežádoucích stereotypů a další.

NLP a Vizualizace jsou pro každého a tyto techniky je snadné si také osvojit a používat v rámci emoční hygieny.

Jedná se o psychoterapeutickou metodu vyvinutou Richardem Bandlerem v 70. letech minulého století.